Vem betalar Rehabiliteringen

Mer information

Kontakta oss

Öppettider

Måndag

8:30 - 16:00

Tisdag

8:30 - 16:00

Onsdag

8:30 - 16:00

Torsdag

8:30 - 16:00

Fredag

8:30 - 16:00

Lördag

Stängt

Söndag

Stängt

Vi har det mest prisvärda rehabiliteringsprogram och resor. Medföljande har förmånliga priser hos oss.

Genom att fylla i Remiss blanketten och skicka till oss kan vi göra en bedömning på vilken rehabilitering form /längd kommer som vi kan erbjuda just till dig för bästa resultatet.

Rehabilitering är en ren investering för ett friskt och aktivt liv.

Hör av dig till oss så återkommer vi med en offert!

Genom vår samarbetspartner Medical Finance kan ansöka att låna upp till 50 000 kr räntefritt med en återbetalningstid på upp till 2 år. Det passar dom som vill dela upp sin betalning räntefritt.
Ansök genom :  Medical Finance  Telefon :020  51 62 00

Söka bidrag till rehabilitering :

Bidrag kan sökas hos olika föreningar, bland annat Reumatikerförbundet och Neuroförbundet.

Ni kan även söka medel från De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse
.

Blanketter kan du beställa från De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse

Alsnögatan 7, 4tr

116 41  Stockholm

Telefon: 08-7441290

Ni kan hitta ansöknings blanketten på:

http://bidragsstiftelsen.se/#fold-3

För att söka bidrag måste ni söka i god tid innan ansöknings tiden går ut för varje år.

EKONOMISKA BIDRAG TILL REHABILITERINGAR VIA FONDER OCH STIFTELSER

Man kan söka ekonomisk hjälp för rehabilitering efter sin egen kategori via Fonder och Stipendier. Här är några av de. Kolla själv vad som kan finns mer på nätet.
Stipendier och Fonder
Vikten av en välskriven stipendieansökan
Du är troligtvis inte den enda som söker ett visst stipendium och organisationen som delar ut stipendiet kan troligtvis inte tillgodose alla sökandes behov. Därför gäller det att skriva en så bra stipendieansökan som möjligt för att fånga intresset hos den som beslutar om stipendiet.
GLÖM EJ ATT BIFOGA ALLA BILAGOR SOM KRÄVS
• Berätta vad stipendiet ska användas till
• Glöm inte bilagorna!

• Få din ansökan att “sticka ut” till exempel i ett färgat kuvert

LINNEA & JOSEF CARLSSONS STIFTELSEN

 Handikappade barn och ungdomar
CP-barn/barn (under 25 år) med neurologiska funktionshinder
Ansökningstider
– Enskilda 31 mars och 15 oktober

http://www.carlssonsstiftelse.se

STIFTELSEN ALEXANDER DICKSONS DONATIONS FOND

Stiftelsen ger bidrag till enskilda personer med väldokumenterade ekonomiska och/eller sociala skäl. Stiftelsens huvudinriktning är stöd till personer, som med stöd av inkomna ansökningar kan bedömas vara ekonomiskt behövande samt till barn med funktionshinder.

Verksamheten omfattar i huvudsak Göteborgsområdet.
Stiftelsen har två ansökningsperioder:
♣ februari – mars
♣ september – oktober

http://alexdicksonstiftelsen.se/ansok.php

HENNING OCH GRETA ANDERSSONS MINNE

Kriterier
Årsinkomst får inte överstiga SEK 170 000 per inkomsttagare i hushållet. Till ansökan skall slutskattsedel som visar taxerad inkomst för samtliga inkomsttagare i hushållet bifogas.
Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast 31 mars. Sökandes kontonummer är obligatoriskt. Ofullständig eller handskriven ansökan beaktas ej. Beviljat bidrag utbetalas senast till midsommar. Avslag meddelas inte.
Till ansökan skall endast något/några av följande dokument som visar hushållets totala inkomst bifogas:
1. Slutskattsedel/inkomstdeklaration som visar hushållets sammanlagda taxerade inkomst
2. Besked från Försäkringskassan som visar hushållets sammanlagda inkomster och bidrag
3. Besked från Socialförvaltningen som visar hushållets sammanlagda bidrag
4. Läkarintyg eller annan medicinsk journalhandling, högst ett år gammal, vid egen ansökan

Ansökan postas till:
Henning och Greta Anderssons minne
SEB
Privatebanking 
StiftelserKG5
106 40 Stockholm

http://www.anderssonsminne.se/Kriterier.aspx

ÄNGGÅRDS STIFTELSEN

Stiftelsens uppgift är att underlätta för fysiskt funktions nedsatta människor, särskilt rörelsehindrade, genom att lämna bidrag för studier, arbetsmöjligheter, boendeförhållande och rekreation. Dessutom arbetar stiftelsen aktivt med främjande av forskning och utveckling.
Bidrag lämnas främst till funktions nedsatta enskilda personer med rörelsehinder och deras organisationer inom ett geografiskt område som idag motsvarar Västra Götalands-, Hallands-, Jönköpings- och Värmlands län.
Observera sista ansökningsdag för föreningar och organisationer är 15 mars årligen.
Ansökningar skall innehålla redovisning av merkostnader som beror på fysiska funktionshinder.
Enskild sökande gör ansökan på stiftelsens ansökning blankett. Blanketten skall vara fullständigt ifylld för att styrelsen skall kunna behandla ansökan.
Alla uppgifter måste kunna styrkas med läkarintyg eller intyg från annan behandlare. Ekonomisk redovisning styrks med kopia på senaste deklaration.
Ansökning blankett sändes med övriga handlingar som åberopas i frankerat kuvert till:

Änggårds stiftelsen
SEB Stiftelsegruppen
405 04 Göteborg

http://www.anggardsstiftelsen.se/ansökan-364047

Ditt försäkringsbolag kan eventuellt bekosta din vistelse hos oss. Undersöka möjligheterna till detta och låt oss hjälpa till om det framstår svårigheter med redovisning av processen.

Arbetsgivare

Rehabiliteringskostnaden av dina medarbetare är en avdragsgill kostnad för företaget.

Kommun,Landsting,Svenska kyrkan,PACTA

Arbetsgivarna och de fackliga organisationerna avsatt medel genom AGS-KL för rehabilitering för anställda inom kommun, landsting, Svenska kyrkan, KFS och Pacta.

Om medarbetaren omfattas av sjukförsäkringen AGS-KL, eller av efterskyddet i försäkringen kan arbetsgivare få upp till halva rehabiliteringskostnaden.

Läkare vid Företagshälsovård eller Försäkringskassan ska styrka rehabiliteringen.

Ansökan ska göras hos AFA Försäkring i god tid innan rehabiliteringen har påbörjats.

Försäkringskassan eller arbetsgivaren gör en rehabiliteringsplan för återgång i arbete. Den ska bifogas ansökan.

Ansökan rehabilitering (AGS-KL)

 

Privat sektor

För arbetslivsinriktad rehabilitering för en medarbetare kan man som arbetsgivare söka ersättning för hälften av kostnaderna.

Rehabilitering AGS-fonden har avsatt medel för individuell arbetslivsinriktad rehabilitering inom den privata sektorn. Villkoren är att den medarbetaren ska omfattas av sjukförsäkringen AGS, eller av efterskyddet i försäkringen. Resten av kostnaden kommer arbetsgivaren stå för.

När du genomgår rehabilitering via din arbetsgivare får du söka sjukpenning från Försäkringskassan under din rehabiliteringsperiod hos oss.

Försäkringskassan 

Begär offert både som privat person och arbetsgivare

Maila oss till :info@rehabresorturkiet.se

Vi kommer att kontakta er och ombesörja med rehabilitering plan och prisförslag.