Barn med funktionsnedsättningar

Barn med funktionsnedsättningar

Neurologiska sjukdomar på grund av missbildningar, cerebrala cirkulationsstörningar, förvärvade hjärnskador efter t.ex. infektioner, trauma, avancerad hjärtkirurgi vid medfött hjärtfel kan bidra till bland annat funktionsnedsättningar hos barn.
Till gruppen av sjukdomar kan man räkna:

 • Cerebral pares (CP)
 • Ryggmärgsbråck
 • Hydrocephalis
 • Medfödd benskörhet (OI)
 • Neuromuskulära sjukdomar
 • Traumatisk hjärnskada (TBI)

Barn rehabilitering program

Undersökning av Specialist läkare och individuell rehabilitering program 25 program/vecka.

In och utskrivnings samtal och journalföring.

Möjlig rehabilitering program vid rehabilitering av barn med funktionshinder:

 • Massage
 • Lerinpackning (kall eller varm lera)
 • Vatten gymnastik (Individuellt ,hjälp av sjukgymnast)
 • Fysioterapi (Individuellt ,hjälp av sjukgymnast)
 • Elektroterapi
 • Robot tillämpningar (Individuellt ,hjälp och övervakning av sjukgymnast)
 • Termal vatten
 • Spinal kompresion
 • Finmotorik träning
 • Neuro muskulära träningar och rehabiliteringar
 • Lekterapi/Är en sorts terapi, som en kommer att uppmuntra och engagera barnen på ett roligt sätt att spela och att göra viss terapi samtidigt.
 • Vi arbetar kreativt med kartong, papper, färg och kritor. Dessutom använder vi modellering lera, för att göra den liten praxis med sina händer.
 • Denna behandling gör vi i grupp med andra barn och övervakas av en sjukgymnast.

Basbehandling för de flesta barn med CP och Ryggmärgsbråk är individuell sjugymnastik

Spasticitet är smärtsam och stör skötsel, hygien och positionering och behöver behandlas. Man ska med olika metoder behandla spasticitet för att förbättra funktion. Den på långsikt förebygger kontraktur utvecklingen hos barn.

Behandlingen är inte bara i syftet att reducera spasticitet utan den bidrar till förbättrad balans, motorisk kontroll, ledrörlighet och avslappning.

Genom identifiering av ställningar där spasticiteten bryts kan man ge en viss sekundär tonusminskning.

Den förbättrar barnets vardagssituation lindrar smärta ,förenklar hygien och ADL situation och ger bättre positionering i rullstol. En effektiv och individuell sjukgymnastik förbättrar funktion ,grovmotoriken och finmotoriken.

En spasticitets- eller tonusteam, d.v.s. multiprofessionella team där, förutom barnets ordinarie sjukgymnast, arbetsterapeut och barnneurolog/rehabiliteringsläkare och sjuksköterska med specialintresse inom svår tonusreduktion deltar i behandlingsbesluten.

Robot tillämpningar

Vi använder av vår speciell programmerade robotar för att stimulera barnens rörelse.

Det är både roligare för barnet och används i rehabilitering syfte där man genom rörelse av armar och ben på ett effektivt och under längre tid och flera rörelse förebygger muskel atrofi . Patienter som har förlorat normal gång förmågan i nedre extremiteterna pga. av skada i områden runt ryggmärgen och baksidan av hjärnan får genom rytmisk gång och mycket upprepning bilda nya nervanslutningar och nerv överföringar i friska regioner runt skadade området och omorganisera gångförmågan.

Robot tillämpningar hjälper på samma sätt patienter som inte kan använda armarna i övre extremiteten att få ökad styrka och koordination. I skulder, armbåge och handleds områdenas grova greppmuskler. Tillsammans med en individuell träning och vattengymnastik kan robot behandlingar ge en snabbare och bättre effekt när de behandlingarna i sig inte svarar.

Individuell vattengymnastik

I vattnet behöver man inte släpa på sin egen vikt utan här kan den energin istället användas till själva rörelserna!
Lyftkraften får en att känna sig lätt och tyngdlös, vilket avlastar leder och skelett och gör musklerna avspända. Belastningen reduceras på knän, axlar och andra leder. En sjukgymnast jobbar med barnet individuellt i varmt vatten. Det finns lyfter som kan sänka ner patienten in i tränings poolen.

Träning och stimulans

Efter medicinsk utredning bestäms vilken behandling barnet behöver för att utvecklas efter sin egen bästa förmåga. För barn med flerfunktionshinder koncentreras ofta behandlingen på träning och stimulering. Habiliteringens mål är att minska effekterna av funktionsnedsättningarna. Hur träningen läggs upp är beroende av de individuella behoven, men för små barn sker den oftast genom att med lek få barnet att upptäcka sin omvärld. Runt varje barn finns ett habiliteringsteam som ger barn och föräldrar stöd, råd och behandling.

Rehabilitering kräver att barnet blir sett som en hel person som är en del av ett bredare system som inkluderar familjen och nära relationer och att insatserna riktas mot alla personer som är en betydande del av det skadade barnets liv.
Alla barn har rätt att bli bemötta på sina villkor och känna trygghet. De barn som har mest behov av stimulans och träning har ofta också svårast att själva medverka. Det ställer stora krav på inlevelseförmåga och fantasi hos alla kring barnet, inte minst föräldrar och syskon. Det är föräldrarna som spelar den största rollen i hemmiljön och därför är det lika viktigt för oss att involvera dem som barnet i insatserna. Föräldrarna måste känna sig trygga i att de kan hjälpa sitt barn. Eftersom familjerna kan stanna på området under tiden som deras barn behandlas får de också ibland chansen att träffa andra familjer som befinner sig i liknande situationer.

Målet är att ge varje barn med CP så goda förutsättningar som möjligt. För barnets psykiska utveckling är det också viktigt att få stimulerande upplevelser genom att leka på sina villkor och pröva sina förmågor.

Nobel Medical Center är specialiserad på rehabilitering av Barn med funktionsnedsättningar av olika genes. Ni kan läsa om deras program och behandlingar för barn.

För att komma till kliniken Nobel Medical Center

Klicka här
Side Bar