Neurologisk Rehabilitering

Neurologi programmet

Rehabilitering

Efter den akuta fasen i en neurologisk sjukdomsdebut eller neurologisk skada gäller det att ta vara på den spontana återhämtningen och utnyttja hjärnans formbarhet för att skapa nya nervbanor så att till exempel funktionen i armar och ben återkommer. Det är patientens behov och möjligheter som styra vilken form av rehabilitering passar bäst. I vår rehabiliterings program tränar vi upp nedsatta funktioner. Träning och aktivitet kan bidra till förbättring. Man ska även lära sig nya sätt att utföra olika aktiviteter på. Programmet inleds av en neurologi undersökning som kartlägger funktioner och genomförs av ett team som består av Neurolog,Fysioterapi och rehabilitering Specialist läkare, Sjukgymnaster, Idrottslärare, Sjukgymnast tekniker, Massörer, Sjuksköterskor, omvårdnadspersonal, Laboratorietekniker, Röntgen Tekniker.

Tillsammans med arbetsterapeuten eller sjukgymnasten försöker vi hitta lämpliga, lagom utmanande träningsaktiviteter och program som man kan utföra på egen hand. Behandlingen anpassas efter varje enskild deltagares behov och målsättning.

Behandlande sjukdomar

 • Neurologiska sjukdomar såsom cerebral pares, multipel skleros, Parkinsons
 • Specialist på rehabiliteringar av barn med neurologiska sjukdomar och funktionshinder
 • Osteoporos, idrottsskador
 • Funktionshinder efter stroke, olycka efter ortopedisk kirurgi

Behandlingar/terapier

 • Elektroterapi
 • TNS tillämpning
 • Ultraljud
 • Robot behandlingar ( 2 hel kropp robotar och en hand/arm robot)
 • ESWT, Extracorporeal shockwave therapy. Behandling av sen, led- och muskler. Som tennisarmbåge, Kronisk tendinit i knäet, Akilles tendinit, hamstring tendinit.
 • HILT, Fästet lasern som arbetar vid en hög pulsfrekvens, vilket orsakar en snabb smärtlindring effekt och därmed kan användas i sjukdomsmönster i djupare vävnadsskikt.
Indikationer som osteoartrit, bursit, Epycondilitis(tennisarmbåge) Impingement syndrom (Förskjutning av vävnad i axelleden), Tendinit, Group/individuell Gymnastik på land
 • Group/individuell Vattengymnastik
 • Kinesioterapi (Undersökningar av rörelseapparaten och korrigeringar)
  Instrumental utbildning
 • Medicinsk massage
 • Lymfdränage Behandling vid problem med svullnad/lättare ödem efter operationer, gipsade frakturer, stukningar mm.
 • Termalvatten
/Bassängträning ****
 • Bada i 58 grad Termalvatten och mineraler som natrium, bikarbonat, sulfat, Calcium, magnesium, Koldioxid och järn
 • Konsumera källvatten som hälsokur
 • Jacuzzi
 • Lerinpackning
 • Ler bad
 • Termalvatten

Innovativa behandlingar inom neurologiska sjukdomar

Robot tillämpningar

Nobel Medical Center har använt Robotbehandlingar på ett effektivt sätt under senaste 3 åren med goda resultat. Denna behandling hjälpt många svår rehabiliterade patienter ,Stroke patienter och barn med neurologiska sjukdomar. Behandlingen ordineras noga av specialister inom rehabilitering och fysioterapi och sker under sjukgymnast tillsyn.

Hur Robot träningen hjälper?

Patienter som har förlorat normal gång förmågan i nedre extremiteterna pga. av skada i områden runt ryggmärgen och baksidan av hjärnan får genom rytmisk gång och mycket upprepning bilda nya nervanslutningar och nerv Överföringar  i friska regioner runt skadade området och omorganisera gångförmågan.

Robot tillämpningar hjälper på samma sätt patienter som inte kan använda armarna i övre extremiteten att få ökad styrka och koordination. I skulder, armbåge och handleds områdenas grova greppmuskler. Tillsammans med en individuell träning och vattengymnastik kan robot behandlingar ge en snabbare och bättre effekt när de behandlingarna i sig inte svarar.

Upprepad böjning av förlamade armar och ben med hjälp av sjukgymnast kan dock bidra till att återfå känseln i dessa. Detta är ett mycket tidskrävande arbete för sjukgymnasten.

En förlamad arm, till exempel, kräver minst 40 minuters böjning två gånger per dag under en månad och därefter regelbunden behandling under många månader.

När det gäller rehabilitering av personer med rörelsehandikapp är det naturligt att föreställa sig att en robot skulle kunna bli en hjälp i vardags- och arbetslivet. Stroke resulterar ofta i permanent halvsidesförlamning. 80 procent av de som överlever en stroke får betydande handikapp och en av tre behöver daglig assistans.

Den goda nyheten kan hjälpa till att utföra detta repetitiva böjningsarbete – och patienterna upplever en tydlig förbättring.

Rehabiliterings Specialist läkare ordinerar behandlingen och Sjukgymnasten programmerar robotsystemet genom att göra övningar med patienten och utforma varje rörelse efter patientens behov. Ordningsföljden, hastigheten och antalet repetitioner av övningarna kan sedan finjusteras i det avancerade programmet.

Patienter som har deltagit i försök har upplevt att övningarna med hjälp av robotar har varit minst lika effektiva och betryggande som övningar med sjukgymnast.

Robotarna registrerar dessutom alla data om hur patientens muskler svarar på övningarna, vilket hjälper sjukgymnasten att följa framstegen och finjustera behandlingen. I tester finansierade av EU-kommissionen och Hungarian Medical Research Council har prototypen utfört tusentals timmar timmars test behandling utan några negativa incidenter. De första försöken visade tvärtom att systemet är säkert, pålitligt och enkelt för sjukgymnasten att hantera.

Behandlade sjukdomar med hjälp av robot tillämningar

Robot terapi tillämpas till patienter med:

 • Cerebral pars
 • Hjärnskadade patienter
 • Ryggmärgsskadade
 • ALS
 • Multipel skleros,
 • Parkinson sjukdomar,
 • Medfödda skador på grund av nervskador

För att komma till kliniken Nobel Medical Center

Klicka här
Side Bar