Stroke Rehabilitering

Stroke Rehabilitering

SENASTE METODERNA OCH UTRUSTNINGARNA FÖR REHABILITERING AV STROKE PATIENTER

Stroke resulterar ofta i halvsides eller totalförlamning.  80 procent av de som överlever en stroke får betydande handikapp och en av tre behöver daglig assistans.

Inom rehabilitering av Stroke spelar tiden det avgörande resultatet. Ju tidigare man börjar rehabiliteringen efter den akuta fasen desto större chanser har man för snabbare återställning och att förebygga komplikationer i följd av sjukdomen som deformeringar, muskelmassa förlusten, spänningar och ökad spasticitet i musklerna. Nervsystemet har också större chanser för återbyggnad och korrigering av nervsignaler till friska området. (läs mer under robotbehandlingar)

Beroende på åldern, hur länge har man levt med stroke, patientens allmänna tillstånd och andra sjukdomar, motivation och viljan är varje strokepatient unik i sig. Därför måste rehabiliteringshanteringsprogrammen individualiseras.

Dessutom behöver en strokepatient mer hjälp och assistering pga. begränsade rörelseförmåga och kräver därför individuella behandlingar av rehabiliterings teamet. Våra behandlingar är därför en och en behandling. Det betyder att sjukgymnasten ägnar sig åt en patient i taget. Detta kräver bra tillgång till sjukgymnaster vilket vi står för på våra kliniker.

Patienter kan också få 24-timmars omvårdnad vid behov, som egen Assistant.

Vår styrka i rehabilitering av Strokepatienter är:

 • Välkända specialistläkare inom rehabilitering av Stroke som gör sina egna undersökningar och lägger upp en individuell rehabilitering program.
 • Senaste metoder och utrustningar bland annat Robotteknologi.
 • Rehabiliteringar 5 dagar i veckan 2 x 45 minuter eller 4 x 45 minuter behandlingar per dag efter behandlingsplan under observation av specialistläkare på kliniken.
 • Individuella rehabiliteringar med sjukgymnaster, en och en behandling tex individuell vattengymnastik, elektroterapier, massage.
 • Oslagbara rehabiliterings priser av högsta kvalitet både på behandlingar och handikappanpassade klinik och boende.
 • Förmånliga priser för medföljande.
 • Personligt Assistant efter egna behov för endast 40 kr /timme

Individuella behandlingar som ingår i rehabilitering av Strokepatienter bestäms efter undersökning av patienten och programmet bestäms av specialistläkaren efter individensbehov:

Behandlingar/terapier

 • Elektroterapi
 • TNS tillämpning
 • Ultraljud
 • Robot behandlingar (2 hel kropp robotar och en hand/arm robot)
 • Group/individuell Gymnastik på land
 • Group/individuell Vattengymnastik
 • Kinesioterapi (Undersökningar av rörelseapparaten och korrigeringar)
  Instrumental utbildning
 • Medicinsk massage
 • Lymfdränage
 • Termalvatten
/Bassängträning ****
 • Konsumera källvatten som hälsokur
 • Jacuzzi
 • Lerinpackning
 • Ler bad

Individuell vattengymnastik en effektiv behandling i Stroke rehabilitering

I vattnet behöver man inte släpa på sin egen vikt utan här kan den energin istället användas till själva rörelserna.
Lyftkraften får en att känna sig lätt och tyngdlös, vilket avlastar leder och skelett och gör musklerna avspända. Belastningen reduceras på knän, axlar och andra leder. En sjukgymnast jobbar med patienten individuellt i varmt vatten. Det finns lyfter som kan sänka ner patienten in i tränings poolen.

Ler bad och lerinpackningen

Till förmån av behandlingarna har vi tillgång på både varmvattenkällor och dess unika leran med mirakulösa mineraler. Vi använder oss både av vattnet och leran som lerinpackningar och ler bad vilket minskar båda smärtan och muskelspänningarna och spasticitet. Spasticitet är smärtsam och stör skötsel, hygien och positionering och behöver behandlas. Genom att behandla spasticitet förbättras funktionerna. Den på långsikt förebygger kontraktor utvecklingen.

Behandlingen är inte bara i syftet att reducera spasticitet utan den bidrar till förbättrad balans, motorisk kontroll, ledrörlighet och avslappning.

Genom identifiering av ställningar där spasticiteten bryts kan man ge en viss sekundär tonusminskning.

Den förbättrar patientens vardagssituation lindrar smärta, förenklar hygien och ADL situation och ger bättre positionering i rullstol.

En spasticitets- eller tonusteam, d.v.s. multiprofessionella team där, förutom patientens ordinarie sjukgymnast, arbetsterapeut och rehabiliteringsläkare och sjuksköterska med specialintresse inom svår tonusreduktion deltar i behandlingsbesluten.

ROBOTTILLÄMPNINGAR Unika behandlingen som vi erbjuder i svår rehabiliterade Strokepatienter

Hur Robot träningen hjälper?

I den traditionella manuella behandlingar av Strokepatienter försöker sjukgymnasten att genom upprepad böjning av förlamade armar och ben återfå känseln i dessa. Detta är ett mycket tidskrävande arbete för sjukgymnasten och patienten.

En förlamad arm, till exempel, kräver minst 40 minuters böjning två gånger per dag under en månad och därefter regelbunden behandling under många månader.

Strokepatienter som har förlorat normal gångförmågan i nedre extremiteterna pga. av skada i områden runt ryggmärgen och baksidan av hjärnan får genom rytmisk gång och mycket upprepning bilda nya nervanslutningar och nerv överföringar i friska regioner runt skadade området och omorganisera gångförmågan.

Robot tillämpningar hjälper på samma sätt patienter som inte kan använda armarna i övre extremiteten att få ökad styrka och koordination. I skulder, armbåge och handleds områdenas grova greppmuskler. Tillsammans med en individuell träning och vattengymnastik kan robot behandlingar ge en snabbare och bättre effekt när de behandlingarna inte svarar.

När man använder sig av Robotbehandlingar kan den goda nyheten hjälpa till att utföra detta repetitiva böjningsarbete mer effektivt, snabbare och skonsamt och patienterna upplever en tydlig förbättring under kortare tid.

Specialistläkare ordinerar behandlingen och Sjukgymnasten programmerar robotsystemet genom att göra övningar med patienten och utforma varje rörelse efter patientens behov. Ordningsföljden, hastigheten och antalet repetitioner av övningarna kan sedan finjusteras i det avancerade programmet.

Patienter som har deltagit i försök har upplevt att övningarna med hjälp av robotar har varit effektivare och betryggande som övningar med sjukgymnast.

Robotarna registrerar dessutom alla data om hur patientens muskler svarar på övningarna, vilket hjälper sjukgymnasten att följa framstegen och finjustera behandlingen. I tester finansierade av EU-kommissionen och Hungarian Medical Research Council har prototypen utfört tusentals timmar timmars test behandling utan några negativa incidenter. De första försöken visade tvärtom att systemet är säkert, pålitligt och enkelt för sjukgymnasten att hantera.

 

Vi behandlar oftast strokepatienter som har sökt hjälp och fått rehabiliteringar som inte har gett förväntat resultat.

Vi är stolta över bra referenser som vi får efter varje avslutade rehabilitering period hos oss.

Eftersom robotrehabiliteringar inte har nått rehabiliteringar i Sverige får man söka efter engelska ordet på sökmotorn och sociala media för att få mer fakta om denna metod.

Här kommer visa länkar till sidor som kan vara informativa.

http://j-stroke.org/upload/pdf/jos-15-174.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Rehabilitation_robotics#History

För att komma till kliniken Nobel Medical Center

Klicka här
Side Bar