Reumatisk Rehabilitering

Rehabilitering av reumatiska sjukdomar

Sjukdomen är ett tillstånd i lederna och bindväven som är förknippat med smärta och funktionsnedsättning. Reumatiska sjukdomar kan även beteckna autoimmuna sjukdomar som drabbar andra organ än leder och bindväv. Det finns idag över 1 miljon människor med reumatism i Sveriges.

Behandlade sjukdomar

Kromatid artrit, RA

Ankyloserande spondylit, SA (Bechterews sjukdom), Psoriasisartrit

SLE (systemisk lupus erythematosus) och polymyalgia reumatika

Fibromyalgi, Myosit, Tendinit, Osteoporos

Reumatism programmet

Vi på Rehabresor erbjuder ett kvalificerat, modernt rehabiliterings koncept i en miljö och ett klimat som ytterligare bidrar till en optimal rehabiliterings upplevelse. 
Våra Specialist läkare med kompetens både från reumatologi och fysioterapi har bedrivit rehabilitering av reumatiska sjukdomar under längre tid. Programmet byggs på ett holistiskt tänkande där den kvalificerade och intensiva träningen tillsammans med sol, värme, medelhavs mat och den sociala samvaron ger goda förutsättningar för ett bra resultat av reumatism rehabiliteringen. Nobel kliniken har även tillgång till det röda källvattnet som Buons. Vi utnyttjar både det varma vattnet och leran i rehabiliterings programmet. Behandlingen anpassas efter varje enskild deltagares behov och målsättning.

Terapier


Bassängträning i 58 grad Termalvatten och mineraler som natrium, bikarbonat, sulfat, Calcium, magnesium, Koldioxid och järn

Dricka källvatten som hälso kur

Jacuzzi

Lerinpackning

Ler bad

Elektroterapi

Ultraljud

ESWT, Extra corporeal shockwave therapy . Behandling av sen, led- och muskler. Som tennisarmbåge, Kronisk tendinit i knäet, Akilles tendinit, hamstring tendinit.

 HILT, Fästet lasern som arbetar vid en hög pulsfrekvens, vilket orsakar en snabb smärtlindring effekt och därmed kan användas i sjukdomsmönster i djupare vävnadsskikt.
Indikationer  som osteoartrit , bursit, Epycondilitis(tennisarmbåge) Impingement syndrom (Förskjutning av vävnad i axelleden),Tendinit

Group/individuell Gymnastik på land

Group/individuell Vattengymnastik 

Kinesioterapi (Undersökningar av rörelseapparaten och korrigeringar)

Instrumental utbildning

Massage

Lymfdränage Behandling vid problem med svullnad/lättare ödem efter operationer, gipsade frakturer, stukningar mm.

Promenader

För att komma till kliniken Nobel Medical Center

Klicka här
Side Bar